Hvad er kinaesthetics?

Kinaesthetics betyder læren om at sanse bevægelse

Det er sammensat af de græske ord kinesis (bevæge) og aesthesis (sanse, fornemme).

Kropsbevidsthed

Med Kinaesthetics lærer man at sanse sine egne bevægelser målrettet og specifikt - en særlig kropsbevidsthed.

På dette grundlag lærer man at bevæge sig skånsomt og varieret, ligesom man lærer at støtte og bevæge andre mennesker skånsomt og målrettet.

Bevægeanalyse

Kinaesthetics tilbyder en model til beskrivelse og analyse af interaktion og bevægelse. Den grundlæggende metode ved tilegnelse af modellen er refleksion af egenerfaringer.

Læring

 

Et vigtigt fokus i Kinaesthetics er læring. Enhver situation med en patient og et personale betragtes som en læringssituation.

Patienten lærer at deltage aktivt i bevægelser i hverdagsaktiviteter. Dette fremmer patentens oplevelse af selvkontrol og medbestemmelse. 

Personalet lærer at understøtte denne proces, Dette indebærer både at kunne vurdere den enkelte situation og tilpasse sin støtte undervejs og at kunne skabe en fælles læringsproces sammen med patienten.

På grundlag af en kybernetisk forståelse for læring, understøtter Kinaesthetics interne uddannelsesprocesser i huset og lægger grunden for at arbejde med læring i hverdagen og livslang læring.

Målgrupper

 

Da Kinaesthetics beskæftiger sig med bevægelse generelt, betyder det, at man kan anvende dét, man lærer, i forskellige sammenhænge.

 

Den største målgruppe for anvendelse af Kinaesthetics er social- og sundhedspersonale. Kurser for denne målgruppe hedder Kinaethetics for sundhedspersonale. Der arbejdes mod flere mål, bl.a.

  • Deltagerne kan benytte patientens individuelle færdigheder i hver enkelt situation.

  • Deltagerne kan understøtte hverdagsaktiviteter målrettet.

  • Sundhedspersonale skifter fokus fra statiske mål til procesmål. F.eks. fra "patienten kan sidde i en stol" til mål som fokuserer både på "vejen over i stolen og på kvaliteten af siddestillingen.

  • Sundhedspersonale bliver bevidste om at forbedre kvaliteten af pleje, pædagogik og terapi. Det drejer sig ikke om at gøre ting hurtigere eller mere, men om at forbedre kvaliteten af interaktionen.

En anden stor målgruppe er pårørende til personer med begrænsning i deres aktivitetsudførelse.

I tysktalende lande er der endvidere kurser målrettet håndtering af spæd- og småbørn. Med hensyn til ens egne bevægelser er der kurser inden for kreativ læring, Kinaesthetics for ældre og Kinaesthetics på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om forskning i kinasthetics i

Krops-bevidsthed

Bevæge-analyse

Læring

v/ Lene Bøgh Andersen

Kinaesthetics træner

Certificeret af European Kinaesthetics Association

Vil du vide mere?

Kontakt mig på: lene-bogh.andersen@kinaesthetics-net.de