For ledere

Hvorfor sende dine medarbejdere på Kinaesthetics kursus?

At lære Kinaesthetics har effekt på to væsentlige områder for social -og sundhedspersonale:

  • Personalet lærer at bruge sig selv på skånsom vis. Herved mindskes deres belastning under arbejdet med f.eks. at støtte og hjælpe fysisk svage patienter.

  • Personalet lærer at benytte patienternes ressourcer mest muligt. Herved understøttes patienternes aktive deltagelse gennem alle hverdagens aktiviteter, hvorved færdigheder vedligeholdes eller udvikles igen.

Hvordan kommer man igang? 

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte mig         mhp. et informationsmøde. 

Ønsker du at dine medarbejdere tilbydes kinaesthetics                        eller                                    kan det foregå ved, at jeg afholder kursus på jeres arbejdsplads. Det er også muligt, at nogle mindre arbejdspladser går sammen om at få afholdt kursus. Endelig udbydes der af og til "åbne" kurser, hvor det er muligt at tilmelde sig et kursus, der afholdes på en anden arbejdsplads.

Andres erfaringer

               om erfaringerne med at implementere Kinesthetics på intensivafsnittet på Kolding sygehus.