top of page

Som leder er du nøgleperson

Forskning viser, at lederens rolle er af afgørende betydning for det fysiske arbejdsmiljø og for at sikre, at personalet er uddannet til opgaven.

Hvorfor sende dine medarbejdere på Kinaesthetics kursus?

At lære Kinaesthetics har effekt på to væsentlige områder for social -og sundhedspersonale:

    1. Personalet lærer at bruge sig selv på skånsom vis. Herved mindskes deres belastning under arbejdet med f.eks. at støtte og hjælpe fysisk svage patienter.

    2. Personalet lærer at benytte patienternes ressourcer mest muligt. Herved understøttes patienternes aktive deltagelse gennem alle hverdagens aktiviteter, hvorved færdigheder vedligeholdes eller udvikles igen.

Karens svar på spørgsmålet

"at kende sin egen krop og at beherske hensigtsmæssig bevægelsesadfærd i interaktion med en patient, som har større eller mindre problemer med at bevæge sig, er en vigtig forudsætning for at hjælpe patienten, fremme hans bevægeevne og samtidig undgå slitage og skader på egen krop"

Karen Nielsen
Tidligere leder på Center for Neurorehabilitering Filadelfia og Therapiezentrum Burgau
 

Karen fortæller om sit første møde med Kinaesthetics
"Da jeg sammen med Franziska, Kinaesthetics træner, gik på afdelingen for at arbejde med en svært skadet patient (minimal bevidsthed, høj spænding i hele kroppen, ingen selvstændig bevægemulighed), skete der noget næsten magisk for mine øjne. Franziska forflyttede patienten fra kørestolen over i sengen, klædte hende af og positionerede hende. Det så så let og harmonisk ud. Patientens kontaktperson udbrød: patienten plejer ellers at blive endnu mere spændt og jamre højlydt, når hun forflyttes!"

Hvordan kommer man igang?

INFORMATIONSMØDE

Har du brug for at vide mere, så tilbyder jeg gratis informationsmøde for ledere og nøglepersoner / særligt interesserede.

KURSUS

Ønsker du at dine medarbejdere tilbydes Kinaesthetics grund- eller overbygningskursus kan det foregå ved, at jeg afholder kursus på jeres arbejdsplads.

Det er også muligt, at nogle mindre arbejdspladser går sammen om at afholde kursus.

Endelig udbydes der af og til "åbne" kurser, hvor det er muligt at tilmelde sig et kursus, der afholdes på en anden arbejdsplads.

Har dine medarbejdere behov for praksisvejledning i forbindelse med fysisk håndtering af en konkret borger/patient?

PRAKSISVEJLEDNING

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte mig på mail 

Andres erfaringer

Læs om erfaringerne med at implementere Kinesthetics på intensivafsnittet på Kolding sygehus.

bottom of page