top of page

For pårørende

Er du pårørende til en person med handicap eller sygdom? Hjælper du med at udføre hverdagsaktiviteter som f.eks. påklædning, forflytning, vending i seng el. lign.? 

Kinaesthetics for pårørende retter sig mod alle - uanset om du er forældre, ægtefælle, ven eller anden pårørende.

IMG_20200104_180230_Bokeh. Kop på bord.

HVAD HANDLER DET OM?
Kinaesthetics er en tilgang, hvor man retter fokus mod sin egen bevægelse og kropsspænding. Man bliver bevidst om, hvordan små ændringer i måden, man hjælper og støtter på, kan have stor betydning for, hvordan den anden kan bevæge sig. I modsætning til standardløsninger, lærer man at finde nye og varierede ideer, som man kan benytte i hverdagen og tilpasse til netop de personer, som det handler om i hver enkelt situation.

Er du interesseret i...

  • Hvordan du støtter den ramte på den bedst mulige måde?

  • Hvordan du passer på dig selv, og undgår overbelastning, når du støtter fysisk

  • Hvordan du fremmer mest mulig aktivitet hos den, du hjælper, og hvorfor det er vigtigt?

  • Hvordan du giver oplevelse af tryghed, sikkerhed og selvkontrol, når du støtter din kære

...Så er Kinaesthetics
relevant for dig

GRATIS Informationsmøde

FÅ EN LILLE SMAGSPRØVE
På informationsmødet vil du høre mere om, hvad Kinaesthetics er, og hvad det kan bruges til. Da Kinaesthetics handler om kropslig viden, forstås det bedst ved at mærke det på egen krop. Du vil derfor også få nogle små praktiske ”smagsprøver” på, hvad det går ud på. Der vil blive fortalt om mulighederne for at få vejledning i hjemmet i forhold til en konkret situation, og om pårørendekursus, som løbende afholdes.

Praksisvejledning

Jeg tilbyder praksisvejledning i hjemmet. Du kan lære at støtte den handicappede /syge på en måde, så de kan deltage mest muligt i bevægelser og aktivitet, trods svaghed eller begrænsninger. Samtidig lærer du som pårørende at bevæge dig skånsomt og undgå unødig belastning.

Timepris: kr. 650,-

Kursus

Jeg tilbyder Kinaesthetics kurser for pårørende. Her lærer deltagerne at blive bedre til at bruge deres egen krop og bevægelse. De lærer, hvordan de kan fremme aktivitet, mobilitet og selvstændighed hos den de hjælper. Herigennem opnår begge en forbedret livskvalitet.

Et grundkursus varer 21 timer, som fordeles over flere gange med mulighed for at anvende det lærte i mellemperioderne. Der tages udgangspunkt i deltagernes konkrete spørgsmål og situationer fra hverdagen.

Er du interesseret eller har du spørgsmål?

 

       

Pris pr. deltager: kr. 3250,-

VIGTIGT!

Skriv navn, by og telefonnummer på alle interesserede. 

 

Ved 6 tilmeldinger oprettes et kursus. Jeg forsøger at finde et sted for afholdelse af kurset i passende afstand fra deltagernes bopæl.

bottom of page