For fagpersoner

Hvorfor lære Kinaesthetics?

  • Du får nye redskaber til at gøre arbejdet med fysisk tunge patienter lettere.

  • Du bliver bedre til at inddrage patienter mere aktivt i hverdagsaktiviteter som f.eks. forflytninger, påklædning, vending, at komme op fra gulv - også selv om de har begrænsede ressourcer.

  • Du får redskaber til at skabe bedre kvalitet i den fysiske kontakt med patienter.

  • Du bliver bedre til at understøtte medbestemmelse og oplevelse af selvkontrol hos patienter i hverdagens aktiviteter.

Foto til orienteringsmateriale om KIN1.j

Hvad går kurserne ud på?

De tre områder, som er i fokus på Kinaesthetics kurser, handler om at sanse, at bevæge sig og at lære.

Gennem målrettet og specifik sansning af egne bevægelser, udvikles en øget kropsbevidsthed. Denne benyttes under analyse af bevægelser i forbindelse med daglige aktiviteter. Kinaesthetics har udviklet en særlig model for bevægelses-analyse, som anvendes. På baggrund af sansning og bevægelsesanalyse, lærer man at understøtte patienter, så de bliver mere aktivt deltagende og kan lære at benytte deres ressourcer i alle hverdagens aktiviteter. Dette understøtter rehabilitering og fremmer patienters selvbestemmelse. 

Klik        for at læse mere.

Lære

Bevæge

Sanse

Hvem kan bruge det?

Kinaesthetics kan bruges af alle. Der findes kurser rettet mod forskellige målgrupper.

Kurser for personale, der arbejder inden for social- og sundhedssektoren hedder Kinaesthetics for sundhedspersonale.

Disse kurser er for alle der har en eller anden grad af fysisk kontakt med patienter/borgere.