top of page

Kinaesthetics for sundhedspersonale

Kurser for personale, der arbejder inden for social- og sundhedssektoren hedder Kinaesthetics for sundhedspersonale.

Disse kurser er for alle der har en eller anden grad af fysisk kontakt med patienter/borgere.

Er du leder?


 

Du får mere end blot en masse "tips og tricks" til lettere forflytninger.

Du kommer til at arbejde med dig selv og dine egne bevægelser og bevægelsesmønstre. Du skal være åben for at reflektere over "jeg plejer..." og "jeg plejer ikke...". Du får mulighed for at få øje på egne bevægelsesmønstre og vaner og at afprøve nye muligheder og variationer.
 
Gennem egne erfaringer lærer du, at man - gennem at ændre på sin egen bevægelse og håndtering - kan ændre den reaktion, man får fra patienten, og herigennem give patienten flere muligheder for at bevæge sig selv.

Hvad får du ud af det?

  • Du får nye redskaber til at gøre arbejdet med fysisk tunge patienter lettere.

  • Du bliver bedre til at inddrage patienter mere aktivt i hverdagsaktiviteter som f.eks. forflytninger, påklædning, vending, at komme op fra gulv - også selv om de har begrænsede ressourcer.

  • Du får redskaber til at skabe bedre kvalitet i den fysiske kontakt med patienter.

  • Du bliver bedre til at understøtte medbestemmelse og oplevelse af selvkontrol hos patienter i hverdagens aktiviteter.

Foto til orienteringsmateriale om KIN1.j

Hvorfor lære Kinaesthetics?

Hvad går kurserne ud på?

De tre områder, som er i fokus på Kinaesthetics kurser, handler om at sanse, at bevæge sig og at lære.

Gennem målrettet og specifik sansning af egne bevægelser, udvikles en øget kropsbevidsthed.

Denne benyttes under analyse af bevægelser i forbindelse med daglige aktiviteter. Kinaesthetics har udviklet en særlig model for bevægelsesanalyse, som anvendes.

På baggrund af sansning og bevægelsesanalyse, lærer man at understøtte patienter, så de bliver mere aktivt deltagende og kan lære at benytte deres ressourcer i alle hverdagens aktiviteter. Dette understøtter rehabilitering og fremmer patienters selvbestemmelse. 

Lære

Bevæge

Sanse

Erfaringer fra kursusdeltagere

Jeg har spurgt nogle kursusdeltagere, hvad de har lært ved at deltage på et kinaesthetics kursus:

”Hurtige bevægelser og høj spænding i min krop overføres klientens.”

Opmærksomhed på min egen krop og mærke efter hvad der er godt, og hvad der skidt (det er ikke altid det kan ses, men det kan altid mærkes).”

”Har ryg problemer, som er blevet afhjulpet rigtig meget efter at kunne bruge Kinaesthetics.”

”At jeg kan holde til arbejdet i mange år og at jeg er blevet opmærksom på mine dårlige vaner samt har tillært mig rigtig mange nye og lettere måder at forflytte på.”

bottom of page