Som sundhedspersonale eller pårørende har du brug for at vide, hvordan man kan støtte patienter på en skånsom måde, så de selv er aktivt med i bevægelserne.

Herigennem mindskes hjælperens belastning, og rehabiliteringen af patienten fremmes. Dette giver patienten mere egenkontrol og øget selvstændighed.

Vil du vide mere?

KINAESTHETICS - SKÅNSOM BEVÆGELSE FOR DIG OG DEN DU HJÆLPER

 
 

TIL

SUNDHEDSPERSONALE

TIL

PÅRØRENDE


MIN ERFARING MED KINAESTHETICS

Jeg har som fysioterapeut arbejdet indenfor neurorehabilitering i snart 30 år. Her har jeg arbejdet med både moderat og svært skadede mennesker, som ofte har behov for fysisk støtte til bevægelser, de ikke selv kan udføre.

Trods mange års viden om og erfaring med forflytning, var det min oplevelse, at forflytninger med borgerne ikke altid lykkedes som ønsket, og at det kunne være fysisk belastende at hjælpe borgerne.

Min kendskab til Kinaesthetics, som begyndte for godt 10 år siden, har givet mig en ny tilgang og nogle nye redskaber til forflytning. Dette har hjulpet mig til bedre at kunne håndtere de mere krævende forflytninger, jeg møder i mit arbejde, og har været nogle af de bedste redskaber, jeg har lært. Jeg bruger det dagligt i mit arbejde. Kort sagt handler det både om at passe på ikke selv at blive overbelastet og samtidig gøre patienten mest muligt aktiv. 

 

Min personlige erfaring har været, at jeg oplever mindre belastning af min lænd, og at jeg har fået flere muligheder til at hjælpe fysisk ”tunge” patienter med forflytninger. Jeg oplever nu en stor sikkerhed og tryghed, når patienter med forskellige problemstillinger skal støttes i deres bevægelser og forflytninger.

Lene Bøgh Andersen

Fysioterapeut ¤ Certificeret kliniker ¤ Kinaesthetics træner

Jeg arbejder som konsulent hos en privat virksomhed inden for rehabilitering og hjerneskade med bl.a. specialiseret neurorehabilitering.

 

Ved siden af det faste job underviser jeg i Kinaesthetics.

Jeg har siden 2012 videreuddannet mig i Tyskland inden for Kinaesthetics, og tilbyder nu certificerede kurser.

Jeg tilbyder:

  • Grundkursus - Kinaesthetics for sundhedspersonale

  • Overbygningskursus - Kinaesthetics for sundhedspersonale

  • Grundkursus - Kinaesthetics for pårørende

  • Informationsmøder

  • Praksisvejledning

Hvad siger andre?

”Kinaesthetics er for mig et analyse redskab til menneskelig bevægelse”

”Kinaesthetics er for mig et koncept til at håndtere klienter - fokus ligger på hvor vægten er, hvor virker tyngdekraften, udgangsposition og tempo"

”Kinaesthetics for mig er læring om bevægelse og at kunne mærke efter.”

Jeg har spurgt nogle kursusdeltagere, hvordan de vil beskrive, hvad Kinaesthetics er: